About Me

ANNICA MARI

P H O T O G R A P H Y"Annica Mari bilder suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet genom att utforska sina innersta känslor så som hopp, glädje, förtvivlan, sorg och skräck. Bilderna är högst personliga men önskan är att väcka betraktarens nyfikenhet, igenkänning och tankar" - Karin Fågel

                   


Annica Mari was born 1966 in Uppsala, Sweden. When she was only three month old the family moved to a town called Örebro where she grew up. When she was 23 she moved to Karlstad in värmland county and stayed there until she moved to USA in 2007 and spent six years over sea, there she also got her first camera. Annica Mari started to develop her own art style with a soft, whimsical and some times surreal touch. In 2013 she moved back to Sweden and are today located in Trelleborg, skåne county.

 

A n n i c a   M a r i   

P H O T O G R A P H Y

Copyright @ All Rights Reserved